Eğitim İçeriği

  1. Nefesin Kısa Tarihçesi

  2. Yogada Pranayama

  3. Nefesin Salınımı / Egzersizler

  4. Yoga Pozlarında Nefes Farkındalığı

  5. Yoga Pratiği (Asana ve Pranayama)

  6. Yoga Pratiği Çözümleme

  7. Pranayamaya Hazırlık Uygulamaları

  1. Nefesin Anatomisi

  2. Nefes Gözlem Çalışması

  3. Ters Nefesin Olumsuz Etkileri

  4. Ujjayi Nefes

  5. Yoga Pratiği (Vinyasa, Restoratif, Pranayama)

  6. Yoga Pratiği Çözümleme

  7. Pranayama Teknikleri İpuçları

  8. Gün İçinde Pratik Nefes Çalışmaları

  9. Nadi Shodana, Soru & Cevap

Eğitim hakkında

 • Önizleme
 • 16 ders
 • 11 saat video içeriği

Her an doğru andır ! Özgür ve akışkan nefesi keşfet !

Detaylı Eğitim Açıklaması

Eğitimde neler öğreneceksiniz ?

 • Pranayamanın Gelişimi - Yoga tarihinde Prana’nın yeri. Kadim metinler Vedalar, Uphanishadlar, Yoga Sutralar, Hatha Yoga Pradipika’nın nefese yaklaşımı. Yama ve Niyamalarla nefes uygulamalarına farkındalık içinde yaklaşım.

 • Fiziksel ve Enerjetik Nefes Anatomisi - Nefes alıp vermenin anatomik bedende işleyişi, iç solunum ve dış solunum. Solunum sistemini destekleyen organların yapısı. Nefes alıp vermede doğrudan etkili birincil kaslar ve ikincil kasların fonksiyonları. Prananın, kosha haritasında, subtil bedende vayular ve nadiler aracılığıyla dolaşımı.

 • Pranayamaya Hazırlık Uygulamaları - Sağlıklı ve güvenli bir nefes uygulaması için ihtiyacımız olan ön hazırlıklar nelerdir ? Beden ve zihni enerjetik dengeye taşıyan sürdürülebilir genel yoga uygulaması. Nefes alıp vermede kullandığımız kasları güçlendiren ve esneklik kazandıran spesifik yoga pozları ve destek malzemelerinin kullanımı. Pranayama öncesi bedenin tüm katmanlarına dokunan, Kosha Haritasını baz alarak yapacağımız Yoga Nidra çalışması. Boyun-geniz-boğaz bölgesini arındıran ve güçlendiren çalışmalara giriş (neti, tavalia kriya, jalandrabandha, simhasana).

 • Pranayama Teknikleri: Nefes Gözlem: Nefes çalışmalarının bedende yarattığı farklı etkilerin gözlemlenmesi. Birincil ve ikincil kasların etkin biçimde koordine edilmesi ile nefesi tüm bedene yaymanın kolaylığı. Nefes Teknikleri: Güvenli biçimde ve farklı seviyelere göre nefes teknikleri. Nefes kapasitesini arttırmak, sinir-kas sistemini geliştirmek, kendimize dair araştırmada derinleşmek açısından farklı teknikler bizi nasıl destekler ? Ujjayi Nefes Sama & Visama Vritti Viloma Antara & Bahya Kumbhaka Kapalabhati Surya Bhedana Chandra Bhedana Sitali Pranayama Nadi Shodana

 • Pranayama ve Vinyasa Yoga Pratiği Farklı nefes teknikleri sayesinde vinyasa yoga uygulamamızda pozlarda kalış ve pozlar arası geçişler daha akışkan ve zahmetsiz hale geliyor. Eğitimin bu kısmında Ujjayi, Sama & Visama Vritti, Viloma, Antara & Bahya Kumbhaka, Kapalabhati, Sitali Pranayama, Nadi Shodana gibi birbirinden farklı etkileri olan nefes tekniklerini bir yoga dersinin içine, ne şekilde ve hangi sıralamayı gözeterek yerleştireceğimizi öğreneceğiz. Ayrıca sağlıklı ve güvenli bir nefes uygulaması için ihtiyacımız olan ön hazırlıklar ve poz serileri üzerinde çalışacağız. Nefes alıp vermede kullandığımız kasları güçlendiren ve onlara esneklik kazandıran spesifik yoga pozları ve destek malzemelerinin kullanımına odaklanacağız.

Hakkımda

Yoga, 2007 yılından itibaren hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Zaman içinde yoga, meditasyon ve pranayama alanında eğitimler almaya ve öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmaya yöneldim. Sırasıyla Zeynep Aksoy ve Chris Chavez ile 200 Saat Temel Yoga Eğitimlerini bitirdim. Cyndi Lee ve Jason Crandell ile 300 saat İleri Seviye Vinyasa Yoga Eğitimlerini Berlin ve Londra’da tamamladım. Vinyasa Akış tarzı yoga dersleri, atölyeler, 200 ve 300 saat hocalık eğitimleri veriyorum. Parçalardan bütüne doğru farkındalık içinde, yoga yolculuğunda hem hoca hem öğrenci olarak mesafe kat ediyorum.